KÖPEVILLKOR

1. Företagsinformation

Denna tjänst tillhandahålls av WM Parkering Aktiebolag med Org nummer 559306-9445. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser

Varje vara anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Nets tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

3.3 Faktura

För företag kan vi erbjuda betalning via faktura efter att organisationsnummer uppgetts vid bokning, en kreditprövning kan komma att göras. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta om 12%.

4. Ångerrätt och öppet köp

Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 15 dagar från bokningstillfället. Ångerrätten slutar att gälla om tjänsten börjar nyttjas. 

5. Återbetalningsskyldighet

Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela orderbeloppet inom 7 bankdagar. Se även konsumentverket eller distanshandelslagen.

5.1 Avbokning

Avbokning måste ske senast 72 timmar före flygets avgång, därefter erhålls ingen retur. Vid återbetalning betalas 100% av parkeringsbeloppet tillbaka.

5.2 Ändrad ut-/hemresa

Vid hemkomst tidigare än vad som bokats och betalas för erhålls ingen retur, vid hemkomst senare än vad som bokats och betalats för debiteras 30:-/dygn.

6. Försäkring & villkor

Vid eventuell skada eller stöld gäller bilens egen försäkring. Eventuell skada måste anmälas direkt till oss innan bilen lämnar området. Bilnyckel måste lämnas till oss, annars tas en extra avgift ut om 200:- /dygn.

7. Sekretess, säkerhet & personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för utskick av marknadsföring och nyhetsbrev

8. Kontakt & Kundtjänst

Telefonnummer till vår kundtjänst är 031-301 66 00. E-post info@parksafelandvetter.se.

9. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

10.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpas denna bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

10.3 Klagomål

Har kund klagomål ska dessa i första hand framföras via vår kundtjänst på telefon 031-301 66 00 eller e-post info@parksafelandvetter.se för att kunna hitta en lösning. Kundnöjdhet är av vår yttersta vikt.

10.4 Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.