Denna policy beskriver hur vi: 

WM Parkering Aktiebolag, Industrivägen 17, 43892 Härryda, organisationsnummer 559306-9445, nedan kallat ”vi” och ”oss” samlar in, använder, skyddar och värnar om din personliga integritet. Vi är ansvariga för, och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. 

Vilken information samlar ni in om mig?

Personuppgifter du lämnar till oss:

När du lämnar ditt fordon på vår verkstad, rekond eller parkering kommer du behöva lämna viss information om dig själv för att vi skall kunna utföra de tjänster du önskar. Det gäller främst tjänster så som verkstadsarbeten, tvätt/rekond och däckförvaring. Vanliga personuppgifter i dessa sammanhang är namn, personnummer, registreringsnummer, kontaktuppgifter, ekonomisk information och frågor eller information du har angivit till oss gällande våra tjänster och produkter genom vår kundtjänst. Ovanstående uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Personuppgifter vi samlar in från dig:

När du lämnar din bil till oss samlar vi in information om ditt fordon. Denna information är främst av teknisk karaktär såsom körsträcka, status, utrustning och användning av bilens funktioner. Vi sparar även den information vi samlar in om ditt fordon under besöket, så som utförda arbeten. I de fall kredit skall lämnas kan en kreditupplysning göras. När du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in personuppgifter så som IP-adress. För att förbättra din kundupplevelse och för att kunna nå ut till dig i marknadsföringssyfte kan vi komma att behandla personuppgifter från dig som vi fått tillgång till från offentliga register och databaser.  

Hur kommer ni använda min information?

För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina kontaktuppgifter, för att kunna ge dig information om, och behandla, dina köp och begärda tjänster för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss. Vid fakturering och bokföring. Vi behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen. Detta för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti. För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring/erbjudanden till dig. För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster till dig, för att kunna besvara dina frågor. Bjuda in till event och evenemang och utföra kundundersökningar. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden till dig.  

Hur länge kommer ni ha min information?

När du lämnar dina personuppgifter till oss ger du medgivande till oss att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, myndighetsbeslut eller rekommendationer från branschorgan. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Här följer några exempel på hur länge vi sparar olika personuppgifter om dig. Fordonsinformation sparas under fordonets uppskattade ”livslängd”. Efter köp av våra produkter och tjänster sparar vi dina uppgifter så länge kundförhållandet består. Denna tid kan komma att bli längre för att fullgöra andra förpliktelser i lagar eller avtal. Vi lagrar din information under en viss tid efter ditt köp för direktmarknadsföring av relevanta tjänster och produkter. Vid samtycke till att få direktmarknadsföring sparar vi dina uppgifter till dess att du avregistrerar dig eller återkallar ditt samtycke. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år

Med vilka delar ni min information?

I huvudsak behandlas dina uppgifter endast av oss. Vi kan dock komma att behöva dela uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och vi ingår biträdesavtal med leverantören. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter: Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning. Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till försäkringsbolag när du lämnar in ett fordon för service eller reparation t.ex. vid skadereparationer. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information t.ex. för registrering av fordon i vägtrafikregistret. Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när du använder våra verkstadstjänster, köper tilläggstjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners (t.ex. information om du tecknar försäkring eller finansiering med finans- eller försäkringsbolag som vi samarbetar med). Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Var har ni min information?

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 2021-04-29

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande mailadress:
info@parksafelandvetter.se